Donar-se d'alta a l'Abonament anual.

Els camps marcats amb * són obligatoris
Identificació
 El nom d'usuari no pot incloure espais
 La contrasenya ha de tenir almenys 7 caracters.
Dades personals
dd/mm/aaaa
Adreça de residència

Adreça de lliurament de la targeta
Dades de pagament
  
Mes: Any: 20
 

 

Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Girona únicament per a la resolució d’aquesta tramitació. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l’Ajuntament de Girona o al Registre Telemàtic habilitat al web www.girona.cat.

© Ajuntament de Girona 2017