Tarifes

Abonament anual

 
Girocleta serveix per a desplaçar-se per la ciutat fent trajectes relativament curts. Per això, els primers trenta minuts de cada desplaçament s’inclouen en la tarifa anual d’abonat/da. Després de la primera mitja hora, s’ha de pagar en funció del temps que s’utilitza, amb un màxim de dues hores.
 
 
Tarifa anual d’abonat/da
Inclou els primers 30 minuts de cada desplaçament
 
30 €
Quota addicional a partir dels primers 30 minuts
S’aplica per cada fracció de 30 minuts
0,50 €
 
 
Penalitzacions
 
 
Recàrrec per haver excedit 2 hores de trajecte
S’aplica per cada hora o fracció
 
3 € / hora
Baixa del servei per haver excedit 2 hores de trajecte
Després de tres avisos
 
 
Penalització per no retornar la bicicleta després de 24h
150€
 
 
Preu de substitució de targeta
4€
 
Preus, iva inclos.

© Ajuntament de Girona 2017