Notícies


Informació sobre el servei Girocleta

Us informem que el virus COVID19 pot sobreviure unes hores en les superfícies plàstiques o metàl·liques de la Girocleta i que el servei de Girocleta NO desinfecta les bicicletes diàriament. Per aquest motiu us recomanem utilitzar la Girocleta amb les mesures de prevenció adequades, com utilitzar guants o que al finalitzar l'ús de la Girocleta us renteu les mans amb sabó o amb gel desinfectant.

Aprofitem per recordar que la ciutadania només s'ha de moure per causa de força major o per necessitat.


Tornar

Ajuntament de Girona